Smart Object crashing photoshop !

 • 1
 • Problem
 • Updated 4 years ago
 • (Edited)
In the latest version photoshop I open the tif photos as "a sequence of images". When I turn on the "Smart Object" layer, error pops up and closes photoshop! Win 7 64 bit
Photo of Robert M

Robert M

 • 3 Posts
 • 0 Reply Likes

Posted 4 years ago

 • 1
Photo of Chris Cox

Chris Cox

 • 20280 Posts
 • 830 Reply Likes
Which specific version of Photoshop are you using?
What kind of smart object are you using?
What does the detailed crash report say (from the system event viewer, or reliability reports)?
Photo of Robert M

Robert M

 • 3 Posts
 • 0 Reply Likes
Adobe say:

Wersja Adobe Photoshop: 2015.0.0 20150529.r.88 2015/05/29:23:59:59 CL 1024429 ( x64)
System operacyjny: Windows 7 64 bity
Wersja: 7 SP1Architektura systemu: Intel rodzina CPU:6, Model:10, Stopień:9 z MMX, SSE dla liczb całkowitych, SSE FP, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, HyperThreading
Fizyczny licznik procesora: 4
Logiczny licznik procesora: 8
Szybkość procesora: 3510 MHz
Wbudowana pamięć: 16328 MB
Wolna pamięć: 14396 MB
Pamięć dostępna dla programu Photoshop: 14598 MB
Pamięć używana przez program Photoshop: 70 %
Przestrzeń projektu: Wyłączony.
Obszary kompozycji: Włączone.
Druk 3D w wielu odcieniach: Wyłączony.
Światła długie: Włączone.
Rozmiar płytki obrazu: 1024K
Poziomy pamięci podręcznej obrazu: 4

crash report say:

Nazwa aplikacji powodującej błąd: Photoshop.exe, wersja: 16.0.0.88, sygnatura czasowa: 0x55681d39
Nazwa modułu powodującego błąd: Photoshop.exe, wersja: 16.0.0.88, sygnatura czasowa: 0x55681d39
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x0000000003739e80
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0xca4
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d0b28562e894f1
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Photoshop.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Photoshop.exe
Identyfikator raportu: 3d6dd617-1e79-11e5-88be-c86000def81b


language : Polish
Photo of Robert M

Robert M

 • 3 Posts
 • 0 Reply Likes
Hello, somebody can help me ?