Adobe Photoshop CC2017: Program przestał działać

  • 1
  • Problem
  • Updated 2 years ago
  • (Edited)
3 sekundy po uruchomieniu Photoshopa CC2017 pojawia się komunikat "Program Adobe Photoshop CC2017 przestał działać". Niestety nie ma żadnej pomocy w języku polskim choć program jest po polsku. Proszę o pomoc. Dodam że nie mam programów Lavasoft i AVG które mogły być przyczyną tego problemu.
Photo of Marcin Kożuchowski

Marcin Kożuchowski

  • 2 Posts
  • 0 Reply Likes

Posted 2 years ago

  • 1
Photo of David

David, Official Rep

  • 2898 Posts
  • 419 Reply Likes
Google sez:

3 seconds after the launch of Photoshop CC2017 message "Adobe Photoshop CC2017 stopped working." Unfortunately, there is no help in Polish though the program is in Polish. Please help. I would add that I do not have programs Lavasoft and AVG that could be causing this problem.

Have you checked for corrupted fonts?  You can find steps to check your font cache here: https://helpx.adobe.com/photoshop/kb/troubleshoot-fonts-photoshop.html

Czy można sprawdzić uszkodzonych fontów? Można znaleźć czynności, aby sprawdzić swoją pamięć podręczną czcionek: https://helpx.adobe.com/photoshop/kb/troubleshoot-fonts-photoshop.html

Thanks/dzięki,
David