Premiere Elements: Probleem met branden van DVD

  • 2
  • Problem
  • Updated 4 years ago
  • (Edited)
de film die ik gemaakt heb met Adobe Premiere Elements 13.0 kan ik niet op DVD branden. Bestand is 1.6 GB; het coderen stopt op 98% en het branden lukt niet, DVD wordt uitgeworpen met mededeling íets staat het branden in de weg'en 'later branden, het bestand staat bij documenten/ ........
Dit vind ik niet terug; wel een aantal bestanden met de naam van de film maar daar kan ik niets mee. Dacht het bestand te kopiëren naar een USBstick en dan op andere computer te branden. Dat lukt echter niet.
Ik heb geen idee hoe nu verder.
Twee eerdere films kon ik wel branden, 3 weken geleden was dat.
Heb computer met i7 en 500gB, Windows 8.1 en Adobe premiere elements geïnstalleerd in december 2014. Dus alles up to date lijkt mij.
Graag een oplossing. In eenvoudige taal graag want ik ben een leek met computers.
Photo of Gerdi van Breukelen

Gerdi van Breukelen

  • 1 Post
  • 0 Reply Likes
  • frustrated

Posted 4 years ago

  • 2
Photo of Jeffrey Tranberry

Jeffrey Tranberry, Sr. Product Manager, Digital Imaging

  • 15211 Posts
  • 2185 Reply Likes
Translated:

the film I made with Adobe Premiere Elements 13.0 I can not burn them to DVD. File is 1.6 GB; encoding stops at 98% and the burn fails, DVD is ejected by notice something's burning in weg'en 'later on, the file is located in Documents / ........
I find this not return; have a number of files with the name of the movie but I can not do anything with it. Thought to copy the file to a USB stick and then burn them to another computer. However, that does not work.
I have no idea how to proceed.
Two previous films I could burn three weeks ago that was.
Have computer with i7 and 500GB, Windows 8.1 and Adobe Premiere Elements installed in December 2014. So everything up to date seems to me.
Like a solution. In simple language like because I am a layman with computers.