Lightroom Classic: Přičtení katalogu došlo k chybě- Catalog fetch error

  • 1
  • Problem
  • Updated 6 days ago
  • (Edited)
Používám přenosný disk (2TB) na fotky mezi dvěma pc s programem Lightroom 8,3. V každém pc mám šuplík do kterého vložím disk s lightroom katalogem a pracuju tak se stejným souborem v Praze i na chalupě. A nyní při pokusu otevřít katalog se mi v Lightroomu objeví hláška: Při čtení katalogu došlo k chybě. Lightroom musí program ukončit. Nechal jsem celý soubor znovu načíst jako nový katalog, ale po připojení disku do druhého počítače se mi objevilo to samé. Přeinstaloval jsem Windows (10 pro) i Lightroom, chvíli to fungovalo a teď zase krach. Zálohuju po každém zavření katalogu. Řešil jsem to novým importem celého katalogu, samosebou se ztrátou všech úprav, teď jsem teda v koncích. Můžu zase importovat ale pracoval už se s tím nedá.Tuší někdo co se to děje? Děkuji za pomoc.

Translation: I use a portable disk (2TB) for photos between two PCs with the program Lightroom 8.3. In each pc I have a drawer in which I insert a disc with a lightroom catalog and work with the same file in Prague and the cottage. Now when I try to open the catalog, I get a message in Lightroom: There was an error reading the catalog. Lightroom must terminate the program. I had the whole file reloaded as a new catalog, but after connecting the disk to the other computer, the same thing appeared. I reinstalled Windows (10 for) and Lightroom, it worked for a while and now crash again. I back up every time you close the catalog. I solved it by re-importing the entire catalog, of course with the loss of all adjustments, now I'm in the end. I can import again but worked already with it can not. Anyone know what is happening? Thank you for your help.
Photo of Pavel Micka

Pavel Micka

  • 1 Post
  • 0 Reply Likes

Posted 2 weeks ago

  • 1
Photo of Rikk Flohr

Rikk Flohr, Official Rep

  • 6463 Posts
  • 1434 Reply Likes
Reimporting files is probably not the best way forward as it will lose your edits.  You would be better served to use the Import from another catalog... menu option as it will retain all your work.

It sounds like you have a corrupt catalog. Do you have a backup you can use?