Elements 14: Text visas i fel läge över bilden när den visas i helskärmsläge.

  • 1
  • Problem
  • Updated 3 years ago
  • (Edited)
Photoshop Element 14 - Text visas i fel läge över bilden när den visas i helskärmsläge!
I tidigare versioner av PSE (t.ex. 9) har all text som införts via textruta (Visa Egenskaper - Beskrivning) och sedan överförts till visad helskärmsbild varit belägen i nedankant på den visade bilden. I PSE version 14 visas texten ung. 25% från nedre kant av bildruta. Hur ändrar man denna position till motsvarande den som är rådande i PSE version 9, d.v.s i nedankant bild?
Photo of Bertil Mattsson

Bertil Mattsson

  • 4 Posts
  • 0 Reply Likes
  • frustrated

Posted 3 years ago

  • 1

Be the first to post a reply!