Photoshop CC 2014 geïnstalleerd, Wil niet opstarten, melding produktiefout

 • 1
 • Problem
 • Updated 4 years ago
Photoshop CC 2014 geinstalleerd, maar wil niet opstarten,
geeft melding, produktfout
Photo of François Polfliet

François Polfliet

 • 4 Posts
 • 0 Reply Likes

Posted 4 years ago

 • 1
Photo of David

David, Official Rep

 • 2982 Posts
 • 449 Reply Likes
Googletranslated:

Installed Photoshop CC 2014, but will not boot,gives notice, product defect

---

Hoi François,

Kunt u een screenshot van wat de foutmelding u krijgt plaatsen?

Welke OS gebruikt u? Bent u met behulp van de Nederlandse versie? Bent u draait op een Nederlands OS?

Dank u,
David

--

Howdy François,

Could you post a screenshot of what the error message you're getting?

Which OS are you running?  Are you using the Dutch version?  Are you running on a Dutch OS?

Thanks,
David
Photo of François Polfliet

François Polfliet

 • 4 Posts
 • 0 Reply Likes
Hello David.
Ik had Photoshop CC 2014 geïnstalleerd, Bij het opstarten kreeg ik de melding.
Produktiefout program.
Ik heb Photoshop verwijderd, met de bedoeling opnieuw te installeren, maar dat lukt niet meer, of ik moet opnieuw een abonnement nemen. en dat ga ik niet doen.
Wel spijtig wand ik heb voor een gans jaar betaalt.
Ik werk met Mac Os Yosemite nederlands versie.
Photoshop CS 5 en CS 6 werken Uitstekend.
Groeten.
François
Photo of kurt nuttynck

kurt nuttynck

 • 2 Posts
 • 0 Reply Likes
Gelukkig heb ik mijn CC 2015 niet verwijderd. Ik ben verhuisd en nu wil CC2015 ook niet meer opstarten, blijkbaar moet ik ergens nog een serienummer ingeven maar die stond alleen maar op mail of ergens genoteerd maar verdwenen in de verhuis.
Als ik photoshop open komt er een venster dat zegt dat mijn proefversie verlopen is terwijl ik ook 142 euro betaald heb voor een volledig jaar... En Adobe mailen, of bellen dat gaat ook niet zo maar... FAQ... allemaal standaard antwoorden op standaard vragen... wat moet ik doen
Photo of François Polfliet

François Polfliet

 • 4 Posts
 • 0 Reply Likes
Hello Kurt.

Ik ben eindeloos blijven zoeken om het probleem op te lossen, Ik heb ook de cloud verwijder om terug te installeren en dat lukt niet meer. dus geen opdates meer.
Gelukkig heb ik CS6 op CD rom en daar is de serienummer bijgevoegd. En daar is geen probleem mee.
Ik ben nog steeds op zoek naar een oplossing. Om CC 2015 te gebruiken ik heb er ook voor betaald.
Groeten.
François
Photo of David

David, Official Rep

 • 2982 Posts
 • 449 Reply Likes
Hello François and Kurt,

First, sorry François, I was on vacation in the middle of May and as a result didn't see your May 14th post, so I never responded.

Next, my Dutch is very bad, so I'm writing in English and using Google translate.  When I lived in Brussels, I used to watch Flemish TV, but that was a loooong time ago...  I mention this because I may miss some part of your post or my answers may not be as clear as I'd like.  I'm sorry, please bear with me and feel free to ask questions repeatedly or in different ways.  En français, ça peut être plus facile...

Now, to the heart of the problem...

Photoshop CC uses a subscription model.  So, you pay for it and periodically connect to the Internet to keep your copy valid.  If you do not connect at least once a month, PS will quit working.  So, my first question is, is the machine with this problem connecting regularly?  And, as a follow up question, are you still within the time-frame you paid for?  There could be a handful of technical reasons the app doesn't launch, but for 95% of users, the solution is one of the two issues I mentioned.

If you have valid serial numbers, please email them to me at dmohr at adobe dot com.  DO NOT POST THEM ON THE INTERNET!!!  Let me say that again, DO NOT *EVER* POST YOUR SERIAL NUMBER ON THE INTERNET.  Once I have your serial numbers, I can check to see if they're valid.

Let's start with this and go from there.  I would really like to resolve this for you.
Dank U en fijne dag,
David
Photo of David

David, Official Rep

 • 2982 Posts
 • 449 Reply Likes
Hallo François en Kurt,

Eerste, sorry François, was ik op vakantie in het midden van mei en als gevolg daarvan niet zag je 14 mei bericht, dus ik nooit gereageerd.

Volgende, mijn Nederlands is zeer slecht, dus ik ben het schrijven in het Engels en met behulp van Google vertalen. Toen ik woonde in Brussel, heb ik gebruikt om de Vlaamse tv te kijken, maar dat was een erg lang geleden ... Ik zeg dit omdat ik een deel van uw post kan missen of mijn antwoorden misschien niet zo duidelijk als ik zou willen zijn. Het spijt me, geduld met mij en voel je vrij om vragen herhaaldelijk en op verschillende manieren te vragen. En français, ça peut être plus facile ...

Nu, om de kern van het probleem ...

Photoshop CC maakt gebruik van een abonnement model. Dus, je betaalt voor het periodiek en verbinding maken met het internet om uw exemplaar geldig te houden. Als u niet beschikt over een maand te sluiten ten minste eenmaal, zal PS stoppen met werken. Dus, mijn eerste vraag is, is de machine met dit probleem regelmatig aansluiten? En, als een follow-up vraag, ben je nog steeds binnen het tijdsbestek je voor betaald? Er zou een handvol technische redenen de app niet starten, maar voor 95% van de gebruikers, de oplossing is een van de twee kwesties die ik noemde.

Als u geldige serienummers, dan kunt u e-mailen naar me op dmohr bij Adobe dot com. Laat ze niet POST OP INTERNET !!! Laat ik zeggen dat weer, NIET * OOIT * Plaats uw serienummer op het internet. Zodra ik uw serienummers, kan ik controleren om te zien of ze geldig zijn.

Laten we beginnen met deze en ga vanaf daar. Ik zou heel graag dit voor u op te lossen.
Dank U en fijne dag,
David
Photo of François Polfliet

François Polfliet

 • 4 Posts
 • 0 Reply Likes
Hello David.

Bedankt voor Uw aandacht.
Photoshop CS 6 en Lichtroom 6 werken perfect maar die heb ik originele CD aangekocht dus geen probleem, Maar bij de aanschaf van CC 2015 liep het verkeerd. Ik had ook creatieve cloud verwijder met de bedoeling opnieuw te installeren naar ik krijg altijd foutcode 1, Bij updaten Foutcode 2.
Op mijn account bij Adope kan ik geen probleem vinden.
Mijn engels is hopeloos om een gesprek of mail te sturen.
Vriendelijke Groeten.
Francois
Photo of David

David, Official Rep

 • 2982 Posts
 • 449 Reply Likes
Howdy François,

Please reference this link to resolve the problem you are having: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/kb/failed-install-creative-cloud-desktop.html or also https://helpx.adobe.com/creative-cloud/kb/Error_Code_2_failed_update.html (same thing) -- sorry, they're only in English, but should be easy enough to follow.

If you do still need help, I speak English, French, and German fluently and Spanish fairly well, so I would be happy to do a web-hosted screenshare in any of 'em.  It's easy and free.  Once upon a time I understood Flemish fairly well, but that was a long time ago...Hoe zegt men dat in het Nederlands?

Hope that helps,
David
Photo of David

David, Official Rep

 • 2982 Posts
 • 449 Reply Likes
Howdy François,

Gelieve referentie deze link om het probleem op te lossen dat u ondervindt: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/kb/failed-install-creative-cloud-desktop.html of ook https://helpx.adobe.com /creative-cloud/kb/Error_Code_2_failed_update.html (hetzelfde) - sorry, ze zijn alleen in het Engels, maar moet makkelijk genoeg te volgen.

Als u nog steeds hulp nodig hebt, ik spreek Engels, Frans en Duits vloeiend en Spaans vrij goed, dus ik zou graag een web-hosted Screenshare doen in een van 'em zijn. Het is gemakkelijk en gratis. Once upon a time Ik begreep Vlaamse redelijk goed, maar dat was een lange tijd geleden ... Hoe says mannen DAT in English?

Hoop dat het helpt,
David