Camera Raw 12.3: Next button

 • 1
 • Idea
 • Updated 2 days ago
 • (Edited)
Er is geen NEXT knop meer in ACR.
Dan moet je alles met de muis doen wat veel extra tijd kost.
Je kan wel met de pijlen links en rechts (of boven beneden) werken maar als je een aanpassing gedaan hebt dan werkt dat niet meer. Dan werkt dat in de laatste aanpassing.
.
Dit zou een enorme verbertering in de workflow zijn.
In de oude ACR (Voor 12.3) versies kon het ook niet maar zat er tenminste wel een knop op in ACR zelf. Die is nu ook weg.
.
Tweede is in ACR zijn de velden veranderd. Vernieuwing is oké, maar dit is vaak op onhandige plekken voor je workflow. Zou fijn zijn als je deze menu balken of vlakken kan schuiven net als in Photoshop zelf of in Office.
Photo of Richard Hulshof

Richard Hulshof

 • 2 Posts
 • 0 Reply Likes

Posted 3 weeks ago

 • 1
Photo of Rikk Flohr

Rikk Flohr, Official Rep

 • 7538 Posts
 • 1727 Reply Likes
Translation: 
There is no NEXT button in ACR anymore.
Then you have to do everything with the mouse that takes a lot of extra time.
You can work with the arrows left and right (or top down) but if you have made an adjustment that will no longer work. Then that works in the last adjustment.
.
This would be a huge improvement in the workflow.
In the old ACR (Before 12.3) versions it was also not possible, but at least there was a button in ACR itself. It is now also gone.
.
Second is in ACR the fields have changed. Renewal is okay, but this is often in awkward places for your workflow. Would be nice if you can slide these menu bars or planes just like in Photoshop itself or in Office.
Photo of Richard Hulshof

Richard Hulshof

 • 2 Posts
 • 0 Reply Likes
Beste, er staat onder antwoord alleen een copy van mijn tekst.
Is daar wat mis gegaan ?
.
Nog een klein detail over de "next Photo" knop, zou niet alleen mooi zijn als die er zou zijn. Zou ook mooi zijn als die ook zou werken op hardware als bv Palette.
Bij Lightroom is dat wel zo...
Maar ik kan me voorstellen dat dit een wat grotere ingreep is.
.
Of is er een next knop die ik niet weet ?
Dan hoor ik het héél graag.

(Edited)