Photoshop: Missing registration number

  • 1
  • Question
  • Updated 7 years ago
  • (Edited)
Jeg har kjøpt og installert Photoshop CS5. Det er istallert og akseptert. Jeg har imidlertid klart å miste registreringsnummeret. Er det mulig å finne registreringsnummeret til den kjøpte programvaren fra det som er installert eller via ordrenummeret som ble brukt ved kjøpet.
Photo of Are Seierstad

Are Seierstad

  • 1 Post
  • 0 Reply Likes

Posted 7 years ago

  • 1
Photo of Chris Cox

Chris Cox

  • 20280 Posts
  • 831 Reply Likes
Translated from Norwegian:

Lost registration.

I have bought and installed Photoshop CS5. It is installed and accepted. However, I've managed to lose your registration number. Is it possible to find the registration number of the purchased software that is installed or via the order number that was used to purchase.