I have a problem with Lightroom crashes after installing a new version of adobe vs win 10.

  • 1
  • Problem
  • Updated 4 years ago
I have a problem with Lightroom crashes after installing a new version of adobe vs win 10. When switching windows freezes. Box to use graphics adapters is not possible to deselect Always system freezes! The following information system.

Verze programu Lightroom: 6.1.1 [ 1032027 ]
Licence: Neohraničená
Operační systém: Windows 8.1 Home Premium Edition
Verze: 6.3 [9600]
Architektura aplikace: x64
Architektura systému: x64
Počet fyzických procesorů: 4
Rychlost procesoru: 3,2 GHz
Vestavěná paměť: 8173,9 MB
Fyzická paměť dostupná pro Lightroom: 8173,9 MB
Fyzická paměť použitá pro Lightroom: 1084,1 MB (13,2%)
Virtuální paměť použitá pro Lightroom: 1220,4 MB
Velikost vyrovnávací paměti: 279,6 MB
Maximální počet vláken používaných Camera Raw: 4
Optimalizace Camera Raw SIMD: SSE2
Nastavení rozlišení systému (DPI): 96 DPI
Aktivována kompozice plochy: Ano
Zobrazovací jednotky: 1) 1920x1200
Metody zadávání: Multitouch: Ne, integrované zadávání textu: Ne, integrovaná tužka: Ne, externí zadávání textu: Ne, externí tužka: Ne, Klávesnice: Ne

Informace o grafickém procesoru:
AMD Radeon HD 6670

Check OpenGL support: Passed
Vendor: ATI Technologies Inc.
Version: 3.3.13399 Core Profile Context 15.200.1062.1002
Renderer: AMD Radeon HD 6670
LanguageVersion: 4.40
Photo of Jan Frýzl

Jan Frýzl

  • 1 Post
  • 0 Reply Likes

Posted 4 years ago

  • 1
Photo of Jeffrey Tranberry

Jeffrey Tranberry, Sr. Product Manager, Digital Imaging

  • 15078 Posts
  • 2141 Reply Likes
AMD Driver issue: https://helpx.adobe.com/photoshop/kb/...

You can deactivate the Graphics Processor without Lightroom running:

Navigate to %appdata%\Adobe\Lightroom\Preferences\Lightroom 6 Preferences.agprefs

Change the following:

useAutoBahn = true,

to the following:

useAutoBahn = false,

Save the file.

Try launching Lightroom.