gumka z funkcją przezroczystości, żeby wiedzieć ile usunąć

  • 1
  • Idea
  • Updated 6 years ago
Photo of piotr grzywacz

piotr grzywacz

  • 1 Post
  • 0 Reply Likes

Posted 6 years ago

  • 1
Photo of David

David, Official Rep

  • 2800 Posts
  • 390 Reply Likes
Howdy Piotr,

I'm afraid I don't speak Polish, but I'm familiar with computer-driven translation!

Could you please clarify what it is about the Eraser tool and transparency you are asking about?

Thanks,
David

---
Cześć Piotr,

Obawiam się, że nie mówię po polski, ale jestem zaznajomiony z tłumaczeniem komputer kierowanym!

Czy mógłbyś wyjaśnić, co to jest o narzędzia Gumka i przejrzystości prosicie o?

Dzięki,
David