Photoshop CC 2015: Crop tool does not work with Artboards

  • 1
  • Problem
  • Updated 3 years ago
  • Solved
  • (Edited)
Here I recorded the behavior of the tool.
https://youtu.be/v-rGEkvx_qw

Bugs:
1) Jumping while mouse move
2) All layers has bad position after image crop
3) Crop tool doesn't crop

Debug info:
Verze aplikace Adobe Photoshop: 2015.0.1 20150722.r.168 2015/07/22:23:59:59 CL 1032107 x64
Operační systém: Windows 8.1 (64bitová verze)
Verze: 8.1 nebo novějšíSystémová architektura: řada CPU Intel: 6, model: 10, taktování: 7 s MMX, SSE Integer, SSE FP, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, HyperThreading
Počet fyzických procesorů: 4
Počet logických procesorů: 8
Rychlost procesoru: 3392 MHz
Vestavěná paměť: 10223 MB
Volná paměť: 4401 MB
Paměť dostupná pro Photoshop: 8916 MB
Paměť používaná Photoshopem: 60 %
Design Space: Zapnuto.
Návrhové plochy: Zapnuto.
Vícetónový 3D tisk: Vypnuto.
Dálkový paprsek: Zapnuto.
Velikost vyrovnávací paměti dlaždice: 1024 kB
Úrovní vyrovnávací paměti pro obrazy: 4
Náhled písma: Střední
Algoritmus sazby textu: Latinka
Zobrazení: 1
Hranice zobrazení: horní= 0, vlevo= 0, spodní= 1080, vpravo= 1920
Zobrazení: 2
Hranice zobrazení: horní= 0, vlevo= -1920, spodní= 1080, vpravo= 0
Kreslení OpenGL: Zapnuto.
OpenGL - povolit staré GPU: Nezjištěno.
Režim kreslení OpenGL: Další volby
OpenGL - povolit normální režim: True.
OpenGL - povolit pokročilý režim: True.
AIFCoreInitialized=1
AIFOGLInitialized=1
OGLContextCreated=1
NumGLGPUs=1
NumCLGPUs=1
glgpu[0].GLVersion="3.0"
glgpu[0].GLMemoryMB=1280
glgpu[0].GLName="NVIDIA GeForce GTX 570"
glgpu[0].GLVendor="NVIDIA Corporation"
glgpu[0].GLVendorID=4318
glgpu[0].GLDriverVersion="10.18.13.5354"
glgpu[0].GLRectTextureSize=16384
glgpu[0].GLRenderer="GeForce GTX 570/PCIe/SSE2"
glgpu[0].GLRendererID=4225
glgpu[0].HasGLNPOTSupport=1
glgpu[0].GLDriver="nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um,nvwgf2um"
glgpu[0].GLDriverDate="20150713000000.000000-000"
glgpu[0].CanCompileProgramGLSL=1
glgpu[0].GLFrameBufferOK=1
glgpu[0].glGetString[GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION]="4.50 NVIDIA"
glgpu[0].glGetProgramivARB[GL_FRAGMENT_PROGRAM_ARB][GL_MAX_PROGRAM_INSTRUCTIONS_ARB]=[16384]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_TEXTURE_UNITS]=[4]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_COMBINED_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[192]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[32]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_TEXTURE_IMAGE_UNITS]=[32]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_DRAW_BUFFERS]=[8]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_UNIFORM_COMPONENTS]=[4096]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_FRAGMENT_UNIFORM_COMPONENTS]=[2048]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VARYING_FLOATS]=[124]
glgpu[0].glGetIntegerv[GL_MAX_VERTEX_ATTRIBS]=[16]
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_PROGRAM]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_FRAGMENT_PROGRAM]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_SHADER]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_FRAGMENT_SHADER]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_EXT_FRAMEBUFFER_OBJECT]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_TEXTURE_RECTANGLE]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_TEXTURE_FLOAT]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_OCCLUSION_QUERY]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_VERTEX_BUFFER_OBJECT]=1
glgpu[0].extension[AIF::OGL::GL_ARB_SHADER_TEXTURE_LOD]=1
clgpu[0].CLPlatformVersion="1.2"
clgpu[0].CLDeviceVersion="1.1 CUDA"
clgpu[0].CLMemoryMB=1280
clgpu[0].CLName="GeForce GTX 570"
clgpu[0].CLVendor="NVIDIA Corporation"
clgpu[0].CLVendorID=4318
clgpu[0].CLDriverVersion="353.54"
clgpu[0].CUDASupported=1
clgpu[0].CUDAVersion="7.5.14"
clgpu[0].CLBandwidth=1.35729e+011
clgpu[0].CLCompute=552.677
Typ licence: Předplatné
Složka aplikace: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\
Cesta dočasného souboru: C:\Users\Jarda\AppData\Local\Temp\
Photoshop odkládá s použitím asynchronního I/O zapnuto
Odkládací disk(y):
Startovací, 238,5 GB, 45,1 GB volného
Složka vyžadovaných zásuvných modulů: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\Plug-Ins\
Primární složka zásuvných modulů: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Plug-ins\

Nainstalované komponenty:
A3DLIBS.dll A3DLIB Dynamic Link Library 9.2.0.112
ACE.dll ACE 2015/03/11-23:42:10 79.562242 79.562242
AdbePM.dll PatchMatch 2015/04/28:18:15:43 1.563170 1.563170
AdobeLinguistic.dll Adobe Linguisitc Library 9.0.0
AdobeOwl.dll Adobe Owl 5.2.7
AdobePDFL.dll PDFL 2015/03/18-12:03:59 79.133307 79.133307
AdobePIP.dll Adobe Product Improvement Program 7.2.1.3600
AdobeXMP.dll Adobe XMP Core 2015/03/30-23:40:42 79.157747 79.157747
AdobeXMPFiles.dll Adobe XMP Files 2015/03/30-23:40:42 79.157747 79.157747
AdobeXMPScript.dll Adobe XMP Script 2015/03/30-23:40:42 79.157747 79.157747
adobe_caps.dll Adobe CAPS 9,0,0,5
AGM.dll AGM 2015/03/11-23:42:10 79.562242 79.562242
ahclient.dll AdobeHelp Dynamic Link Library 2.0.0.2
AIDE.dll AIDE 2015/03/20-23:41:44 79.562488 79.562488
amtlib.dll AMTLib (64 Bit) 9.0.0.21 BuildVersion: 9.0; BuildDate: Mon Mar 9 2015 0:54:5) 1.000000
ARE.dll ARE 2015/03/11-23:42:10 79.562242 79.562242
AXE8SharedExpat.dll AXE8SharedExpat 2015/03/13-23:40:54 79.562390 79.562390
AXEDOMCore.dll AXEDOMCore 2015/03/13-23:40:54 79.562390 79.562390
Bib.dll BIB 2015/03/11-23:42:10 79.562242 79.562242
BIBUtils.dll BIBUtils 2015/03/11-23:42:10 79.562242 79.562242
boost_date_time.dll photoshopdva 8.0.0
boost_signals.dll photoshopdva 8.0.0
boost_system.dll photoshopdva 8.0.0
boost_threads.dll photoshopdva 8.0.0
cg.dll NVIDIA Cg Runtime 3.0.00007
cgGL.dll NVIDIA Cg Runtime 3.0.00007
CIT.dll Adobe CIT 2.3.7.33275 2.3.7.33275
CITThreading.dll Adobe CITThreading 2.3.7.33275 2.3.7.33275
CoolType.dll CoolType 2015/03/11-23:42:10 79.562242 79.562242
dnssd.dll Bonjour 3,0,0,2
dvaaudiodevice.dll photoshopdva 8.0.0
dvacore.dll photoshopdva 8.0.0
dvamarshal.dll photoshopdva 8.0.0
dvamediatypes.dll photoshopdva 8.0.0
dvametadata.dll photoshopdva 8.0.0
dvametadataapi.dll photoshopdva 8.0.0
dvametadataui.dll photoshopdva 8.0.0
dvaplayer.dll photoshopdva 8.0.0
dvatransport.dll photoshopdva 8.0.0
dvaui.dll photoshopdva 8.0.0
dvaunittesting.dll photoshopdva 8.0.0
dynamiclink.dll photoshopdva 8.0.0
ExtendScript.dll ExtendScript 2015/04/17-16:55:22 80.1017022 80.1017022
icucnv40.dll International Components for Unicode 2014/10/31-16:52:45 Build gtlib_6.0.21339
icudt40.dll International Components for Unicode 2014/10/31-16:52:45 Build gtlib_6.0.21339
icuuc40.dll International Components for Unicode 2014/10/31-16:52:45 Build gtlib_6.0.21339
igestep30.dll IGES Reader 9.3.0.113
imslib.dll IMSLib DLL 9.0.1.14
JP2KLib.dll JP2KLib 2015/06/30-01:10:54 79.258447 79.258447
libifcoremd.dll Intel(r) Visual Fortran Compiler 10.0 (Update A)
libiomp5md.dll Intel(R) OpenMP* Runtime Library 5.0
libmmd.dll Intel(r) C Compiler, Intel(r) C++ Compiler, Intel(r) Fortran Compiler 12.0
LogSession.dll LogSession 7.2.1.3600
mediacoreif.dll photoshopdva 8.0.0
MPS.dll MPS 2015/03/11-23:42:10 79.562263 79.562263
pdfsettings.dll Adobe PDFSettings 1.04
Photoshop.dll Adobe Photoshop CC 2015 16.0.1
Plugin.dll Adobe Photoshop CC 2015 16.0.1
PlugPlugExternalObject.dll Adobe(R) CEP PlugPlugExternalObject Standard Dll (64 bit) 6.0.0
PlugPlugOwl.dll Adobe(R) CSXS PlugPlugOwl Standard Dll (64 bit) 6.0.0.96
PSArt.dll Adobe Photoshop CC 2015 16.0.1
PSViews.dll Adobe Photoshop CC 2015 16.0.1
SCCore.dll ScCore 2015/04/17-16:55:22 80.1017022 80.1017022
svml_dispmd.dll Intel(r) C Compiler, Intel(r) C++ Compiler, Intel(r) Fortran Compiler 12.0
tbb.dll Intel(R) Threading Building Blocks for Windows 4, 2, 2013, 1114
tbbmalloc.dll Intel(R) Threading Building Blocks for Windows 4, 2, 2013, 1114
TfFontMgr.dll FontMgr 9.3.0.113
TfKernel.dll Kernel 9.3.0.113
TFKGEOM.dll Kernel Geom 9.3.0.113
TFUGEOM.dll Adobe, UGeom© 9.3.0.113
updaternotifications.dll Adobe Updater Notifications Library 9.0.0.3 (BuildVersion: 1.0; BuildDate: BUILDDATETIME) 9.0.0.3
VulcanControl.dll Vulcan Application Control Library 5.1.0.50
VulcanMessage5.dll Vulcan Message Library 5.1.0.50
WRServices.dll WRServices Fri Mar 07 2014 15:33:10 Build 0.20204 0.20204
wu3d.dll U3D Writer 9.3.0.113

Vyžadované zásuvné moduly:

3D Studio 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Adaptivní široký úhel 16.0.1
Akvarel 16.0.1
Asymetrie 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Barevné pastelky 16.0.1
Barevný polotón 16.0.1
Basreliéf 16.0.1
BMP 16.0.1
Camera Raw 9.1.1
Cesty do Illustratoru 16.0.1
Chróm 16.0.1
Cikcak 16.0.1
Cineon 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Collada 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
CompuServe GIF 16.0.1
Conté pastel 16.0.1
Dicom 16.0.1
Dlaždice 16.0.1
Dopisní papír 16.0.1
Eazel Acquire 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Entropie 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Exportovat vyhledávací tabulky barev NO VERSION
FastCore podprogramy 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Filtr Camera Raw 9.1.1
Filtr Oříznout a narovnat fotografie 16.0.1
Filtr Sada obrazů 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Flash 3D 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Formát IFF 16.0.1
Fotokopie 16.0.1
Freska 16.0.1
Galerie filtrů 16.0.1
Google Earth 4 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
HDRMergeUI 16.0.1
Houba 16.0.1
Hrubé pastely 16.0.1
HSB/HSL 16.0.1
IGES 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Inkoustové obrysy 16.0.1
Inteligentní rozostření 16.0.1
Jádro měření 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Jazyk VRML (Virtual Reality Modeling Language) | VRML 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
JPEG 2000 16.0.1
Korekce objektivu 16.0.1
Křída a uhel 16.0.1
Kruhové rozostření 16.0.1
Krystalizace 16.0.1
Malířská špachtle 16.0.1
Matlab Operation 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Maximum 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Medián 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Mezzotinta 16.0.1
Minimum 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Míra fluktuace 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
MMXCore podprogramy 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Modul Photoshop 3D 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Mozaikové dlaždice 16.0.1
Mozaikové okno 16.0.1
Multiprocesorová podpora 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Nastříkané tahy 16.0.1
Neónová záře 16.0.1
NTSC barvy 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Oblaka 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Odečíst oblaka 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Odlesk objektivu 16.0.1
Odstranit prokládání 16.0.1
OpenEXR 16.0.1
Oříznout a narovnat fotografie 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Otisk 16.0.1
PCX 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Photoshop Touch 14.0
Pixar 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Plakátové obrysy 16.0.1
Plastikový obal 16.0.1
PLY 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
PNG 16.0.1
Podmalba 16.0.1
Podpora skriptování 16.0.1
Podpora WIA 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Pointilizace 16.0.1
Polární souřadnice 16.0.1
Polotónový vzorek 16.0.1
Portable Bit Map 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Postřik 16.0.1
Potrhané obrysy 16.0.1
Praskliny 16.0.1
PRC 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Přestavět 16.0.1
Prohnutí 16.0.1
Průměr 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Radiance 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Redukce chvění 16.0.1
Rozmazání 16.0.1
Rozostření objektivu 16.0.1
Rozptyl 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Rozptýlené světlo 16.0.1
Rozsah 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Rýsovací pero 16.0.1
Sádra 16.0.1
Síťovina 16.0.1
Sklo 16.0.1
Slátanina 16.0.1
Šmouhy barvy 16.0.1
Solarizace 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Součet 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Spaces 16.0.1
Šrafování 16.0.1
Standardní odchylka 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
STL 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Stř. hodnota 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Střih 16.0.1
Suchý štětec 16.0.1
Sumi-e 16.0.1
Targa 16.0.1
Texturování 16.0.1
Tmavé tahy 16.0.1
Tvarování 16.0.1
U3D 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Úběžný bod 16.0.1
Uhlokresba 16.0.1
Úhlové tahy 16.0.1
Uložit pro Web 16.0.1
Vítr 16.0.1
Vlákna 16.0.1
Vlhký papír 16.0.1
Vlna 16.0.1
Vyhledávací mřížka barev pro vykreslování NO VERSION
Vystřižení 16.0.1
Wavefront|OBJ 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
WBMP 16.0.1 (2015.0.1 x001 x003)
Zaoblení 16.0.1
Zářící obrysy 16.0.1
Zkapalnění 16.0.1
Zkroutit 16.0.1
Zrnění 16.0.1
Zrnitý film 16.0.1
Zvlnění 16.0.1
Zvlnění moře 16.0.1
Zvýraznění obrysů 16.0.1

Doplňkové zásuvné moduly a zásuvné moduly jiných výrobců: ŽÁDNÉ

Zásuvné moduly, které se nepodařilo zavést: žádné

Rozšíření:

Knihovny, C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html\index.html
Motivy Adobe Color, C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.KulerPanel.html\index.html
Exportovat jako, C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.webpa.crema\PSPanel\dialog.html
Ditto, C:\Users\Jarda\AppData\Roaming\Adobe\CEP\extensions\com.casualnotebook.variables\index.html
Device Preview, C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.preview\PSPanel\panel.html
Sdílet ve službě Behance, C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.behance.shareonbehance.html\index.html
flaticon CC, C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\flaticon\index.html
, C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.preview\PSLoader\loader.html
Exportovat jako, C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.webpa.crema\PSPanel\dialog.html

Instalovaná zařízení TWAIN: ŽÁDNÁ
Photo of Jaroslav Bereza

Jaroslav Bereza

  • 834 Posts
  • 201 Reply Likes

Posted 3 years ago

  • 1
Photo of Jaroslav Bereza

Jaroslav Bereza

  • 834 Posts
  • 201 Reply Likes
Seems to be OK in 2015.1.2
Solved.