Elements 13: har slutat att fungera

  • 1
  • Problem
  • Updated 4 years ago
  • (Edited)
Köpte Adobe Photoshop Elements 13 för 32 - bitars windows
Programmet "hängde sig" vid media sortering och indetifiering av ansikten
Jag var tvungen att starta om datorn varje gång.
Nu idag går programmet inte gång alls längre som den ska
Efter "Elements organizer" kommer rutan "Element 13 Organizer har slutat att fungera" "stäng program"
m a o
Jag kommer inte åt bilderna längre/peter
Photo of super foto

super foto

  • 1 Post
  • 0 Reply Likes

Posted 4 years ago

  • 1
Photo of Anwesha

Anwesha, Employee

  • 72 Posts
  • 8 Reply Likes
Hi Peter,

Please try out "Reset Saved Preferences"  instructions mentioned in article:
http://helpx.adobe.com/elements-organizer/kb/organizer-crashes-launch-does-not-start.html

Thanks,
Anwesha